ایجاد مشاغل خرد و خانگی با تاسیس و هدایت کانون‌های همیاری اجتماعی توسط شرکت گل‌گهر

0
886

در اینفوگرافی ذیل مشاغل خرد و خانگی با تاسیس و هدایت کانون‌های همیاری اجتماعی توسط شرکت گل‌گهر نشان داده شده است