با انعکاس واقعیت امید را در دل مردم ایجاد کنید

مهندس ناصر تقی‌زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
0
889

در شرایط کنونی که جامعه مواجه با بمباران انتقادات غیر واقعی است وظیفه روابط عمومی‌ها است که با انعکاس واقعیت، امید  مردم را ارتقا دهند. درکنار وجود مشکلات، اقدامات بسیار خوبی نیز در بسیاری از مجموعه‌های تولیدی و صنعتی کشور ازجمله شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر صورت گرفته و یکی از وظایف روابط عمومی‌ها انتقال این اقدامات و تلاش های صورت گرفته به مردم جهت افزایش روحیه امید است.

بزرگنمایی مشکلات و بی اهمیت تلقی کردن مشکلات دو معضل بزرگ است که باید از آن پرهیز شود. در دنیای امروز رسانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و با توجه به گسترده شدن فضای مجازی، نحوه تعامل با نشریات و پاسخگویی اهمیت یافته و لازم است که روابط عمومی‌های شرکت‌های منطقه گل‌گهر با این موارد آشنا شوند. نباید عده ای از فضای مجازی جهت تشویش اذهان و افزایش روحیه یاس و ناامیدی استفاده کنند.