شورای روابط عمومی گلگهر به‌دنبال تزریق روحیه امید به جامعه

مهندس حلوایی پور مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
0
870

این روزها در جامعه شاهد فراگیر شدن موجی از ناامیدی هستیم و افکارعمومی در معرض آسیب‌های ناشی از انتقادهای غیرواقعی قرار دارد که موجب ‏می‌شود هرروز بر ناامیدی مردم افزوده ‌شود و همین امر کشور را با مشکلاتی روبه‌رو ‌کند. در این میان افرادی که به‌نوعی با افکار عمومی در ارتباط هستند، ‏وظیفه دارند با مدیریت و انتقال نتایج مثبتی که کسب می‌شود، روحیه امید را در دل مردم زنده نگه دارند. در این میان واحدهای روابط‌عمومی‌ به‌عنوان پل ‏ارتباطی میان سازمان‌ها و مردم، وظیفه‌ مهمی برعهده دارند که اگر بتوانند این وظیفه خود را به‌درستی به انجام برسانند و نتایج مثبت اقدامات انجام شده در ‏سازمان خود را انتقال دهند، به‌طور قطع از مشکلات موجود کاسته خواهد شد.‏ در همین راستا مدیریت روابط‌عمومی و امور بین الملل شرکت گل‌گهر در چند سال گذشته با درنظر گرفتن مدیریت افکارعمومی بر این امر ‏توجه ویژه‌ای داشته و با تشکیل کارگروه روابط عمومی منطقه گل‌گهر میان تمامی شرکت‌های همکار و هم‌گروه گل‌گهر، به‌دنبال ایجاد این تفکر در ‏روابط‌عمومی‌های شرکت‌های منطقه است.