در این گزارش که توسط شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین تهیه شده است؛ وضعیت تولید و فروش محصولات شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفت، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به‌دلیل رکود حاکم بر بازار داخلی و کاهش جهانی قیمت با مشکلاتی روبرو شد، در این میان دو راه پیش روی گل‌گهر بود، استراتژی کاهش تولید و کاهش ضرر یا افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به جای کاهش تولید به استراتژی افزایش تولید روی آورد تا از طرفی موجب کاهش قیمت تمام شده شود و از طرف دیگر سود بلند‌مدت را برای شرکت به همراه آورد.
در این گزارش وضعیت تولید و فروش محصولات شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفت، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به‌دلیل کاهش جهانی قیمت با مشکلاتی روبرو شد، در این میان این شرکت، به جای کاهش تولید به استراتژی افزایش تولید روی آورد تا از طرفی موجب کاهش قیمت تمام شده شود و از طرف دیگر سود بلند مدت را برای شرکت به همراه آورد.

رشد ۶۸/۸ درصدی تولید کنسانتره

میزان تولید کنسانتره در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر طی سال ۱۳۹۳ معادل ۸ میلیون و ۱۷۴ هزار تن بود، با تغییر استراتژی مدیران شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، میزان تولید در سال‌های بعد روند صعودی به خود گرفت. میزان تولید در سال ۱۳۹۴ با ۳۲ درصد رشد به ۱۰میلیون و ۷۸۷ هزار تن رسید. در سال ۱۳۹۵ نیز میزان تولید در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نسبت به سال قبل خود ۱۳/۴ درصد رشد داشت و به ۱۲میلیون و ۲۳۶هزار تن رسید. پیش‌بینی تولید این شرکت برای سال جاری نیز معادل ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که نسبت به سال قبل خود رشد ۱۲/۸درصدی خواهد داشت.

با تحقق تولید ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کنسانتره در سال جاری، میزان تولید کنسانتره شرکت در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد ۸/۶۸ درصدی داشته است.

رشد ۸۸/۴ درصدی تولید گندله

میزان تولید گندله در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۳ معادل ۵میلیون و ۴۱هزار تن بود، با تغییر استراتژی مدیران میزان تولید این محصول نیز طی سال‌های بعد افزایش یافت، با تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های توسعه میزان تولید شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، رشد چشمگیری پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که میزان تولید در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد ۴/۸۸درصدی داشته است. میزان تولید گندله شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۴ با رشد ۱/۵ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۱ هزار تن رسید، همچنین میزان تولید در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل خود رشد ۸/۳۷ درصدی پیدار کرد و به ۷ میلیون و ۳۰۷ هزار تن رسید.

باتوجه به پیش‌بینی‌ها میزان تولید گندله شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۶ معادل  ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن خواهد بود و رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل خود داشته خواهد داشت.

رشد ۶۷ درصدی فروش گل‌گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۳ درمجموع ۱۳ میلیون و ۲۱۶هزار تن کنسانتره و گندله تولید کرد، که از این میزان ۸ میلیون و ۶۰۶ هزار تن به فروش رسید. میزان فروش در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل خود  ۹/۶ درصد رشد پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۵ میزان کل فروش کنسانتره و گندله شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به ۱۲ میلیون و ۹۵۹ هزار تن رسید، که نسبت به سال قبل خود رشد ۹/۴۰ درصدی داشت. براساس پیش‌بینی میزان فروش شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۶ به ۱۴ میلیون و ۳۷۳ هزار تن خواهد رسید که نسبت به سال قبل خود رشد ۹/۱۰ درصدی خواهد داشت. درحالی میزان فروش این شرکت معادل ۳/۱۴ میلیون تن است که میزان تولید شرکت در این سال بنابر پیش‌بینی به حدود ۲۴ میلیون تن خواهد رسید. درسال‌های اخیر برخی از طرح‌های توسعه شرکت در حلقه‌های بعدی زنجیره به اتمام رسیده‌اند و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر ابتدا نیاز واحدهای زیرمجموعه خود را تامین می‌کند و سپس مازاد تولید خود را به فروش می‌رساند.
درمجموع میزان فروش محصول شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۶۷ درصد رشد پیدا کرده است.

رشد ۱۲۱ درصدی سود خالص گل‌گهر

میزان سود خالص شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۳ برابر  ۸،۸۱۶میلیارد ریال بود، با وجود افزایش فروش در سال ۱۳۹۴ میزان سود خالص شرکت ۱/۳۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۵،۹۹۰ میلیارد ریال رسید که علت این امر کاهش جهانی قیمت‌ها بود.
اما در سال ۱۳۹۵ با بهبود جهانی قیمت‌ها سود خالص شرکت با ۶/۶۸درصد رشد نسبت به سال قبل خود به ۱۰،۰۹۷ میلیارد ریال رسید. سود خالص شرکت در سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی می‌شود که با رشد ۱/۹۳ درصدی نسبت به سال قبل خود، به ۱۹،۴۹۳ میلیارد ریال خواهد رسید. میزان سود خالص شرکت در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد ۱۲۱ درصدی داشته است.

رشد ۶۳ درصدی ارزش بازار گل‌گهر

ارزش بازار گل‌گهر در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۶،۴۲۰ میلیارد ریال بود، اما در سال ۱۳۹۴ به‌علت مشکلات ناشی از رکود و کاهش جهانی قیمت با کاهش ۳/۱۳ درصدی روبرو شد و به ۵۷،۶۰۰ میلیارد ریال رسید. اما این روند نزولی در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ادامه نیافت و با افزایش جهانی قیمت‌ها، و کاهش قیمت تمام شده گل‌گهر که در اثر افزایش تولید بود و همچنین به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های توسعه این شرکت در سال گذشته و سال جاری ارزش بازاری گل‌گهر در سال ۱۳۹۶ با ۱/۴۶درصد رشد نسبت به سال قبل خود به ۱۰۸،۳۳۰ رسید.