نقشه راه بومی‌سازی دامپتراک معدن در ایران

0
624

در اینفوگرافی ذیل نقشه راه بومی‌سازی و مهندسی معکوس روشی آگاهانه برای دستیابی به فناوری حاضر پلتفرم دامپتراک‌های موجود است. این رویکرد روشی منطقی و نظام‌مند برای تعیین میزان کمبود اطلاعات فنی به منظور پشتیبانی از تولید یک دامپتراک و انجام یک کار تیمی منسجم برای تکمیل این اطلاعات است.