در اینفوگرافی ذیل واحدهای فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نشان داده شده است