واحدهای گندله‌سازی گامی مهم در تکمیل زنجیره ارزش آفرینی در منطقه گل‌گهر

0
887

در اینفوگرافی ذیل واحدهای گندله‌سازی گامی مهم در تکمیل زنجیره ارزش آفرینی در منطقه گل‌گهر نشان داده شده است