کارخانه تولید بریکت سرد آهن اسفنجی به روش کوره تونلی متشکل از دو کوره تونلی هریک با ظرفیت تولید ۳۵ هزار تن ‏آهن اسفنجی در سال است. در روش احیا مستقیم کوره تونلی ، عمل احیا در کوره‌ای به طول ۲۰۶ متر و عرض ۳.۴ متر ‏صورت می‌پذیرد که ۳۴.۴ متر از ابتدای کوره منطقه پیش گرم ۱۳۵ متر آن منطقه احیا (دمای منطقه احیا معادل ۱۱۲۰ ‏درجه سانتیگراد است) و ۳۶.۶ متر منطقه خنک کاری است.‏ ‏ مواد خام اولیه در بوته های سیلیکونی از کوره عبور کرده و طی مدت زمان ۷۰ ساعت عمل احیا کامل می‌شود  و در ‏پایان با جدا کردن خاکستر زغال و آهک باقیمانده، آهن اسفنجی حاصل می‌شود. در ادامه آهن اسفنجی تولید شده خرد ‏شده و  ناخالصی‌ها از آن جدا شده و توسط پرس‌های مخصوص تبدیل به بریکت می‌شود که بریکت حاصل قابل نگهداری ‏و حمل است.